Asia

Filipino
0.000.000
Natatanging medalya

Salamat sa pagsama sa amin! Ito ang pangalan ng natatanging medalyang ibibigay sa sinumang sasali sa laban kapag nakakuha ng 1.5 milyong stamp ang rehiyon

Mga Personal na Reserba

Maglaro ng isang laban at makatanggap ng walong na mahalagang personal na reserba

Tatlong piraso ng Camouflage

Makatanggap ng tatlong piraso ng natatanging all-season camo kapag sumali sa isang laban

x2 para sa bawat tagumpay

Sa tuwing mananalo ka nang gumagamit ng Tier IV tank o mas mataas, dobleng Experience ang makukuha mo mula sa pangalawang panalo

SUPER
REGIONALS

dd
hr
min
sec
SUPER
REGIONALS

Gawin ang misyong MapOut at makakuha ng Mga Stamp at suportahan ang iyong rehiyon

Alamin pa
7.022.390

Dami ng nakuhang token

Susunod na update - 00:34:47

mga battle token

Makukuha ang mga stamp kapag nakatapos ng mga misyon ng MapOut

SUPER
REGIONALS

Super Regionals Over

7.022.390

Nakuha ang mga stamp ng mga manlalaro sa buong rehiyon

icon scroll down

Malugod na pagbati sa lahat ng kasali at manatiling nakasubaybay para sa mga huling resulta!